Kỳ vọng hỗ trợ chuyển đổi giáo dục đại học ở Việt Nam

.

Ngày 5-8, Trường Đại học (ĐH) bang Arizona (Mỹ) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) tổ chức diễn đàn EPICS - dự án Kỹ thuật trong dịch vụ cộng đồng. Diễn đàn EPICS là diễn đàn thứ ba thuộc dự án Thúc đẩy Hợp tác trường đại học (ĐH) và doanh nghiệp thông qua đổi mới và công nghệ (BUILD-IT) do USAID tài trợ.

Tại đây, đại diện ĐH Bang Arizona, đại diện USAID Việt Nam, các trường đại học tham gia chương trình BUILD-IT, các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp... cùng chia sẻ và thảo luận về cách thức triển khai EPICS, giá trị và lợi ích của EPICS cũng như các thách thức và giải pháp liên quan. Đồng thời, trải nghiệm cách các trường đại học tại Việt Nam mở rộng năng lực tổ chức và vận hành các chương trình học tập đa ngành sáng tạo dựa trên dự án.

Trong 5 năm qua, BUILD-IT đã và đang hỗ trợ các trường đại học triển khai, thực hiện các chương trình, cũng như giải quyết những thách thức đối với EPICS. Thông qua chương trình này, sinh viên có cơ hội hợp tác với các tổ chức cộng đồng địa phương, vận dụng các kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ cộng đồng.

Ngoài ra, BUILD-IT hướng đến mục tiêu chung là hỗ trợ chuyển đổi nền giáo dục đại học Việt Nam, phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp 4.0, góp phần tạo ra những sinh viên chất lượng trong thị trường lao động luôn biến động.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.