Quận Thanh Khê hợp tác với cơ sở đào tạo để bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hạ tầng đô thị

.

Chiều 14-9, UBND quận Thanh Khê ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng). Theo ký kết, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật phối hợp, liên kết đào tạo các lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, giao thông cho cán bộ, công chức của quận; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, chương trình, chuyên đề có liên quan lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số; tham gia hội thảo, hội nghị, tọa đàm, ý tưởng, đồ án về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và quản lý đô thị.

UBND quận Thanh Khê sẽ hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên nhà trường trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, giao thông, hạ tầng, quản lý đô thị; tham gia các hội thảo, hội nghị, tọa đàm...; mời nhà trường tham gia các ý tưởng, chuyên đề, đồ án liên quan lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và phát triển đô thị trên địa bàn quận. Thỏa thuận hợp tác góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, đáp ứng nhu cầu thực tiễn về kinh tế - xã hội cũng như trang bị vốn kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên, sinh viên.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.