.

Triển khai đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

.

Ngày 14-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc triển khai Đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Theo ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tại 78 đường Lê Duẩn, sẽ được cải tạo với định hướng trưng bày và sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật dân gian truyền thống, tác phẩm mang tính hiện đại và tác phẩm ứng dụng, mỹ nghệ của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, đặc biệt là lưu giữ tác phẩm của hai nền văn hóa thời tiền sử văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Chămpa.

Hiện nay, thành phố đã tiếp nhận 148 tác phẩm ký họa, tranh cổ động của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh cùng nhiều tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ ở các tỉnh trong khu vực và họa sĩ ở Đà Nẵng hiến tặng. Theo kế hoạch, năm 2014, Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành hồ sơ thiết kế, dự toán cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, năm 2015 sẽ tổ chức triển khai sửa chữa, cải tạo và năm 2016 tổ chức triển khai thi công nội thất trưng bày.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh việc thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng là hết sức cần thiết và cấp bách, không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và khách tham quan du lịch, mà còn có chức năng bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác và phát huy các giá trị những di sản mỹ thuật của cả thế hệ nghệ nhân, họa sĩ ở Đà Nẵng và cộng đồng các dân tộc ở khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên; thể hiện sự tương xứng với vị thế và tạo sự cân bằng giữa các mặt trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố tiếp tục hoàn chỉnh phương án cải tạo và các thủ tục liên quan để triển khai việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp bảo tàng chậm nhất trong tháng 10-2014 để bố trí kế hoạch vốn năm 2015; bảo đảm yêu cầu mỹ thuật, đáp ứng đủ công năng và không gian mỹ thuật của bảo tàng.

Cổng TTĐT Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.