Khánh thành Trung tâm biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng

.

Sáng 22-5, công trình Trung tâm biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng được khánh thành và bàn giao cho Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật, tại số 349 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

Đây là công trình được đầu tư với chủ trương tạo lập cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật, chi nhánh Đà Nẵng nhằm giúp nhà xuất bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Công trình có tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng; có diện tích hơn 500m2, gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi, được bố trí làm nơi làm việc, nhà sách, phòng thư viện…      

 NGỌC HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.