Sẵn sàng cho lễ hội Quán Thế Âm năm 2023

.

Chiều 6-3, Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm tổ chức họp rà soát công tác tổ chức lễ hội Quán Thế Âm năm 2023. Tại buổi họp, các tiểu ban giúp việc gồm: lễ tân, hậu cần, tôn giáo; văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông và du lịch; an ninh - trật tự, vệ sinh - môi trường và y tế báo cáo tiến trình thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức.

Đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị đã được hoàn thành. Hiện các tiểu ban đang tiếp tục rà soát, phối hợp các đơn vị xử lý, hoàn tất những công tác chuẩn bị còn lại trước tối 7-3. Cùng với đó, các tiểu ban đề nghị thành viên Ban tổ chức phối hợp giải quyết một số vấn đề trong khâu thực hiện để lễ hội diễn ra suôn sẻ.

Đơn cử, nên thống nhất mỗi hoạt động có một đơn vị đầu mối chủ trì, tránh tình trạng không nhất quán trong phối hợp thực hiện; thành lập ban chỉ huy tiền phương để bảo đảm an toàn, an ninh cho lễ hội; đề xuất chỉ cho xe có phù hiệu của Ban tổ chức mới được ra vào; thống nhất vị trí chỗ ngồi cho đại biểu và người dân, du khách, tránh tình trạng lộn xộn, mất trật tự; lắp đặt nhà vệ sinh công cộng cho người dân, du khách; phân công lực lượng tham gia chốt chặn, kiểm soát 4 tuyến đường ra vào lễ hội, bảo đảm 5 tiêu chí: không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không có người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan; tạo điều kiện để người dân vào lễ chùa; bảo đảm công tác an toàn thực phẩm...

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.