Đại hội TD-TT thành phố dự kiến diễn ra từ tháng 2 đến tháng 9-2022

.

Thời gian qua, các quận, huyện trên địa bàn thành phố tích cực chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội thể dục - thể thao (TD-TT) các cấp thiết thực, gắn việc tổ chức đại hội với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cùng với các nhiệm vụ chính trị - xã hội.

Đến nay, có 7/7 quận, huyện ban hành hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội tại địa phương. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố nên hiện tại, chỉ có 5/56 phường, xã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, không bảo đảm tiến độ theo quy định.

Để công tác tổ chức đại hội TD-TT các cấp diễn ra an toàn, hiệu quả khi điều kiện cho phép, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) đề nghị phòng văn hóa - thông tin, trung tâm VH&TT, trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao các quận, huyện báo cáo tiến độ thực hiện. Đồng thời, trong năm 2021-2022, căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương để tham mưu UBND quận, huyện điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội TD-TT các cấp phù hợp, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở VH&TT dự kiến thời gian tổ chức đại hội TD-TT cấp quận, huyện từ tháng 1-2022 đến trước ngày 30-5-2022 và Đại hội TD-TT thành phố lần thứ 9 (2022) từ tháng 2-2022 đến tháng 9-2022. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức trong dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022).

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.