.

Tạm dừng thi công đường để chống ngập úng

.

Ngày 14-12, Sở Giao thông vận tải cho biết, Sở đã đề xuất UBND thành phố cho tạm dừng thi công công trình đường trục 1 - Tây Bắc (giai đoạn 2) tại ngã ba đường trục này và đường quy hoạch 10,5m giáp với tường rào phía Nam Bệnh viện Ung thư để giữ nguyên hiện trạng tuyến mương thoát nước tạm đã đào nhằm thoát nước chống ngập úng cho các hộ dân chưa giải tỏa thuộc dự án Khu dân cư số 7 – Trung tâm đô thị Tây Bắc, như đã đề cập trong bài: “Dân bức xúc vì chậm giải tỏa” (Báo Đà Nẵng ngày 11-12-2012).

Việc triển khai thi công trở lại sẽ được thực hiện khi giải tỏa xong các hộ dân và có mặt bằng để thiết kế mương thoát nước chống ngập úng cho khu vực Khu dân cư số 7 - Trung tâm đô thị Tây Bắc. Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND thành phố yêu cầu UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương giải tỏa các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư số 7 – Trung tâm đô thị Tây Bắc để có mặt bằng thi công tuyến mương thoát nước chống ngập úng này.

Công trình đường trục 1 - Tây Bắc phải tạm dừng thi công để giữ nguyên hiện trạng tuyến mương thoát nước tạm, chống ngập úng khu vực chưa giải tỏa.
Công trình đường trục 1 - Tây Bắc phải tạm dừng thi công để giữ nguyên hiện trạng tuyến mương thoát nước tạm, chống ngập úng khu vực chưa giải tỏa.

Cũng nhằm xử lý thoát nước, giảm thiểu ngập úng cho khu vực dân cư hiện trạng xung quanh công trình Bệnh viện Ung thư, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã khơi thông dòng chảy hiện trạng, kết hợp đào mương đất dẫn dòng về các tuyến cống đã thi công thuộc công trình đường trục 1 - Tây Bắc.

HOÀNG HIỆP
 

;
.
.
.
.
.