Những trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội

.

Bạn đọc hỏi: Những trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng là gì?

Về vấn đề này, chúng tôi thông tin như sau:

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH quy định về 3 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng như sau:

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH quy định về 3 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng như sau:

Người dân nhận tiền từ gói an sinh xã hội của Chính phủ. Ảnh: Báo Tin tức
Người dân nhận tiền từ gói an sinh xã hội của Chính phủ. Ảnh: Báo Tin tức

- Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên;

- Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng.

- Đối tượng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên đối với trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Như vậy, có 3 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.