Kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tăng cường trách nhiệm triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí và nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “ thẻ vàng”; tăng cường thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này trong thực tế; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động các tàu cá trên biển và xây dựng các tiêu chí đối với tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU; tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, bảo đảm kiểm soát 100% sản lượng cập bến tại cảng cá.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các sở, ngành, quận huyện chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến, ngăn chặn và xử lý kịp thời các phương tiện vi phạm; kiên quyết không cho xuất bến đi khai thác hải sản đối với các tàu cá không đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị an toàn theo quy định...                                            

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.