Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống mua bán người

.

Mua bán người được Liên Hợp Quốc xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, được đưa vào chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố, việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt với nhiều chủ trương, giải pháp năng động, hiệu quả.

Công tác phòng ngừa mua bán người được lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội như hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo, dạy nghề, giới thiệu việc làm... Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã tổ chức 335 điểm tuyên truyền, thu hút 33.823 lượt hội viên, phụ nữ tham gia với nhiều hình thức như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nhóm, tổ, CLB; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về Luật Phòng, chống mua bán người..., qua đó tích cực tuyên truyền cho hội viên phụ nữ đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Nhờ đó, hạn chế tình trạng thất nghiệp của phụ nữ, giúp hội viên phụ nữ tiếp cận với việc làm, ổn định cuộc sống, giảm khả năng phụ nữ vi phạm pháp luật hoặc có khả năng trở thành các nạn nhân của tội phạm mua bán người. Từ năm 2016 đến nay, thông qua Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển”, Hội LHPN thành phố đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho hơn 6.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ khó khăn, có thu nhập thấp để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từ thành phố đến quận, huyện và phường, xã được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, từ đó nâng cao năng lực, góp phần ngăn chặn không để xảy ra tình hình mua bán người trên địa bàn thành phố thời gian qua. Công an thành phố đã chỉ đạo công an các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người, lồng ghép trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm nói chung tại các khu dân cư, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiến hành tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về mua bán người theo các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung, tấn công trấn áp tội phạm mua bán người nói riêng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Cục Hải quan thành phố tổ chức 4 đợt tập huấn với hơn 100 lượt cán bộ tham gia, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng.

Hiện nay, trên cả nước xuất hiện hoạt động tội phạm mua bán người với thủ đoạn tinh vi, thông qua nhiều hình thức như: ký kết xuất khẩu lao động, môi giới hôn nhân trái pháp luật, cho nhận con nuôi… Những hoạt động này tuy chưa được phát hiện trên địa bàn thành phố nhưng gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, cần có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho tất cả tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức về những thủ đoạn của tội phạm mua bán người.

Thành phố tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức để nhân dân nắm tình hình, nhận biết phương thức, thủ đoạn mua bán người, nguyên nhân, hậu quả của tội phạm mua bán người, từ đó tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tại quận, huyện và phường, xã.

THỦY NGÀ

;
;
.
.
.
.
.