.

Lãnh đạo quyết liệt, kỷ luật nghiêm minh

Chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý các chợ (QLCC) quận Liên Chiểu tiến hành xét kỷ luật 6 nhân viên vi phạm các nội dung đã cam kết thực hiện theo tinh thần “5 xây”, “3 chống” của Chỉ thị 29-CT/TU. “Từ khi có Chỉ thị 29-CT/TU, chúng tôi mới thực sự có sự chuyển biến về tác phong làm việc và kiên quyết xử lý những vi phạm tái diễn”, ông Phạm Phước, Trưởng ban QLCC Liên Chiểu, cho hay.

Theo ông Phước, đây là lần đầu tiên đơn vị kỷ luật nhiều nhân viên chỉ trong một thời gian ngắn như thế, bởi nếu không làm, kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ không nghiêm. Những nhân viên vi phạm kỷ luật vừa qua đều có một lỗi chung là ý thức kỷ luật kém, tự ý bỏ nhiệm vụ, say rượu và gây gổ với đồng nghiệp. Đây chính là hậu quả của một giai đoạn trước đó đơn vị nhận người thuộc diện “gửi gắm” mà ít chú ý đến trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức. Vi phạm tái diễn nhiều lần nhưng chưa được xử lý nghiêm. Ngay sau khi đảm nhận vị trí Trưởng ban QLCC (cuối quý 3 năm 2013), ông Phước đặt quyết tâm lập lại trật tự đơn vị, bởi không thể để một đơn vị có đến 9 bộ quy chế liên quan đến tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ mà vi phạm kéo dài. Chỉ thị 29-CT/TU chính là “cây gậy” để thực hiện việc này.

Trong 6 nhân viên bị kỷ luật có 4 người chịu hình thức khiển trách, 1 cảnh cáo và buộc thôi việc 1 người. Tất cả các trường hợp đều được tổ chức xét hình thức kỷ luật từ tổ đến Hội đồng thi đua-kỷ luật của Ban. Những người vi phạm đều nhận thức được khuyết điểm và “tâm phục, khẩu phục” khi nhận hình thức kỷ luật.

Kết quả đánh giá CBCCVCNLĐ quận Liên Chiểu thực hiện 8 tiêu chí “5 xây”, “3 chống” trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt mức tốt như sau: Tiêu chí “trách nhiệm”: 91,9%; tiêu chí “chuyên nghiệp”, tiêu chí “trung thực”: 94,7%; tiêu chí kỷ cương: 84%; tiêu chí “gương mẫu”: 87,6%; tiêu chí “chống quan liêu”: 96,4%; tiêu chí “chống tiêu cực”: 96,8%; tiêu chí “chống bệnh hình thức”: 96,5%.

Kết quả bước đầu thực hiện “5 xây”,  “3 chống” tại Ban QLCC cho thấy quận Liên Chiểu triển khai thực hiện rất nghiêm túc Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận, cho hay: “Khi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, chúng tôi xác định phải chống bệnh hình thức ngay từ khâu quán triệt, học tập tuyên truyền đến cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, của từng vị trí việc làm.

Vì thế, quận Liên Chiểu chọn hình thức thi tuyên truyền Chỉ thị 29-CT/TU vừa làm sinh động hình thức học tập chỉ thị của Thành ủy vừa làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) hiểu rõ, nhớ lâu những điều được làm, được khuyến khích thực hiện và những điều không được làm”. Hiệu quả từ cuộc thi này tạo thuận lợi cho 23 đơn vị của quận triển khai cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện “5 xây”, “3 chống” với 100% CBCCVCNLĐ có cam kết thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tất cả các đơn vị của quận đều tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí “5 xây”, “3 chống” của từng cá nhân và của đơn vị trong 6 tháng đầu năm; qua đó chỉ rõ những điểm còn hạn chế cần khắc phục của mỗi cá nhân CBCCVCNLĐ trong thời gian từ nay đến cuối năm 2014.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU đã tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính của quận trong 7 tháng đầu năm 2014. Kết quả cho thấy cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh trên tất cả các nội dung. Hồ sơ hành chính trả kết quả sớm hẹn và đúng hẹn đạt tỷ lệ 99,91%. Quận đã hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quận điện tử và phường điện tử ở 2/5 phường. Kỷ cương hành chính được tăng cường, thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVCNLĐ có những chuyển biến tích cực theo tinh thần tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm và thân thiện.

Sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo quận đã tạo nên sự quan tâm của lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29-CT/TU; từ đó tạo nên những hiệu ứng tích cực trên địa bàn, tạo sự chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm của CBCCVCNLĐ về những tiêu chí chuẩn mực mới, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ ngày càng cao.

SƠN TRUNG

;
.
.
.
.
.