70 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

.

ĐNO - Sáng 4-11, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ23.04.

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thứ 6, từ trái sang) trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: T.PHƯƠNG
PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thứ 6, từ trái sang) trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: T.PHƯƠNG

Theo báo cáo tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ23.04, sau hơn 5 tháng nghiên cứu, học tập, 70 học viên là cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị các tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Học viện Chính trị khu vực III đã hoàn thành nội dung chương trình khóa học và được cấp chứng chỉ. 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, giảng viên các trường chính trị nâng cao năng lực nhận thức, tiếp tục khẳng định những giá trị cơ bản, bền vững về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vận dụng và phát triển sáng tạo những tri thức lý luận thông qua hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, lan tỏa những giá trị tích cực đối với học viên và đồng nghiệp. 

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị các tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng những kiến thức được trang bị trong công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị. 

THANH PHƯƠNG

 

 

;
;
.
.
.
.
.