Khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng tuổi trẻ trong xây dựng thành phố

.

ĐNO - Ban Thường vụ Thành Đoàn đa dạng hình thức tập hợp thanh niên, tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng thành phố.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” diễn ra sáng 3-11.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại, yêu cầu khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa UBND thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố về thực hiện chương trình phát triển thanh niên Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, quan tâm bố trí đủ, hợp lý về nguồn lực và xác định lộ trình, thời gian thực hiện các nhiệm vụ phối hợp, bảo đảm hình thành các sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực; hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, giao cho Đoàn thanh niên tham gia đảm nhận xây dựng công trình, phần việc thanh niên và các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên về học nghề, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Thành Đoàn rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng văn hóa, thể thao, kỹ năng sống, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi, nhất là thông qua việc phát huy giá trị của các thiết chế như Cung thiếu nhi và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thành phố.

Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác đấu tranh, xử lý đối với các băng, nhóm tội phạm ở độ tuổi vị thành niên; triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên tham gia.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn và các cơ quan liên quan chỉ đạo đổi mới hình thức, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên, nắm bắt và định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận thanh niên; triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội, nhất là trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố".

Ban Tổ chức Thành ủy tập trung tham mưu, bố trí sử dụng cán bộ trẻ bảo đảm các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định; tham mưu thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội; có giải pháp phát triển đảng viên, nhất là tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp tư nhân.

Ban Thường vụ Thành Đoàn tập trung phát triển đoàn viên, hội viên đạt chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW; đa dạng hình thức tập hợp thanh niên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng thành phố.

Đồng thời, thể hiện vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về sự phát triển của thanh niên.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp trong công tác thanh niên; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên thành phố; phối hợp chặt chẽ trong vận động, huy động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đoàn thanh niên góp phần xây dựng thế hệ trẻ thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay.

Ban Dân vận Thành ủy theo dõi, đánh giá việc thực hiện các mô hình Dân vận khéo trong thanh niên và tạo điều kiện về nguồn lực để nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Nhiều cơ chế, chính sách đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy cho biết, sau 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã thể hiện vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện công tác thanh niên, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động về công tác thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết () và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 8, phải sang) và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 8, trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết () và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, phải sang) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên trái, ngoài cùng) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đặc biệt, thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ; tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ đoàn, hội bảo đảm số lượng và chất lượng; các địa phương, đơn vị bố trí đủ công chức phụ trách công tác thanh niên...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển thành phố, thời gian qua, Đà Nẵng đã ban hành các cơ chế riêng về chính sách thu hút và tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ các chính sách đó đã tạo bước đột phá trong việc cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở; bổ sung kịp thời nhân lực, đặc biệt là nhân lực trẻ cho khu vực công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng một phần nhu cầu nhân lực chất lượng cao để phát triển một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn. 

Để thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 25-NQ/TW thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức sâu sắc, có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; tập trung đào tạo hình thành nguồn nhân lực khoa học - công nghệ có chất lượng cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, tạo mũi nhọn phát triển kinh tế.

Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Lê Mậu Cường đề nghị cần có cơ chế, chính sách đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và mạnh dạn, tin tưởng trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng nguồn nhân lực trẻ có trình độ, chuyên môn vào làm việc trong hệ thống chính trị; có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng, phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân.

Thành phố chủ động tạo nguồn cán bộ đủ tiêu chuẩn, kịp thời bổ sung nhân sự; từ đó xây dựng kế hoạch để cử cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn.  

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, để tổ chức Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội cần chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, làm cho tổ chức Đoàn trở thành một trong những đơn vị thu hút tốt nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng, tâm huyết với công tác.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.