Nâng cao hiệu quả giám sát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

.

ĐNO - Cần nâng cao hiệu quả giám sát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đó là nhấn mạnh của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND do Thường trực HĐND thành phố tổ chức vào chiều 17-11.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNGvới Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương sự cố gắng quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố, của UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Ban HĐND thành phố, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trên địa bàn thành phố. 

Đồng thời cho biết, qua hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố, Đà Nẵng tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách mới, đột phá, giúp cho thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn. 

Bên cạnh đó, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đếnnăm 2050… Đây chính là tiền đề, động lực quan trọng để phát triển Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan cần bám sát chủ trương, định hướng phát triển của thành phố trong thời gian đến để cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả giám sát trên các lĩnh vực theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Trong đó, chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch giám sát theo nhiệm kỳ và hằng năm; linh hoạt lựa chọn, điều chỉnh nội dung, hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động giám sát.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác giám sát về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa bàn theo dõi, phụ trách. Chủ động kết hợp giữa giám sát chuyên đề với giám sát đột xuất những vấn đề lớn, có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của thành phố… Đồng thời, tăng cường công tác giám sát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền đô thị và thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn thành phố.

“Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cần chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch giám sát chuyên đề; tăng cường đi cơ sở, nắm bắt các phản ánh, kiến nghị của cử tri… Qua công tác giám sát, chủ động tham mưu Đảng đoàn HĐND thành phố báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy về các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách về thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố”, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, qua 7 năm triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến hoạt động giám sát, HĐND các cấp tại thành phố không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đồng thời tăng cường vai trò và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo quy định của Luật. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung: giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của MTTQ Việt Nam thành phố với HĐND thành phố trong hoạt động giám sát; kiến nghị xem xét đưa các nội dung cụ thể hóa hướng dẫn hoạt động giám sát tại các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào trong Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND nhằm tạo tính pháp lý và sự đồng bộ trong thực hiện…

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, HĐND các cấp đã tổ chức giám sát gần 20 chuyên đề; trong đó Thường trực HĐND thành phố tổ chức 15 cuộc giám sát chuyên đề và tổ chức hơn 300 cuộc kiểm tra thực tế, buổi làm việc với các địa phương. Dịp này, Thường trực HĐND thành phố đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 9 tập thể và 18 cá nhân có hoạt động xuất sắc trong hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 6 từ trái qua) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 7 từ trái qua) trao bằng khen cho các tập thể. TRỌNG HÙNG
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 5 từ trái qua) trao bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 5 từ trái qua) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

TRỌNG HÙNG

​​

;
;
.
.
.
.
.
.