Biểu dương 33 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng

.

Ngày 24-5, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận giai đoạn 2019-2024.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang quận đi vào nền nếp, lan tỏa rộng khắp đến từng cán bộ, chiến sĩ và được duy trì chặt chẽ, thường xuyên liên tục, có chiều sâu và phát triển khá toàn diện, có nhiều ý kiến hay, cách làm mới ở từng địa phương, đơn vị. Trong đó nổi bật là vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; giáo dục quốc phòng - an ninh, huấn luyện, diễn tập và xây dựng khu vực phòng thủ; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm; chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Với những thành tích và kết quả đạt được, 5 năm qua, có hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND quận Liên Chiểu biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự quận được Quân khu 5 tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 và năm 2023. Dịp này, UBND quận biểu dương, khen thưởng 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận giai đoạn 2019-2024.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.