Nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang thành phố

.

Trong hai tháng 5 và 6, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tổ chức đại hội thi đua quyết thắng các cấp giai đoạn 2019-2024, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nổi bật trong các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua hằng năm chính là việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để phát huy tốt vai trò nòng cốt, là nhân tố trung tâm thúc đẩy phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến năm 2024 trong lực lượng dân quân tự vệ toàn thành phố. Ảnh: C.T
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến năm 2024 trong lực lượng dân quân tự vệ toàn thành phố. Ảnh: C.T

Trong những năm qua, từ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đến các cơ quan, đơn vị cơ sở đã có nhiều chủ trương, giải pháp, mô hình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng nói chung, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng. Quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã đề ra nhiều hình thức, bước đi, cách làm phù hợp, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng. Trong từng khâu, từng bước thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã đề ra nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, sát thực tiễn. Đặc biệt đã đặt ra tiêu chí, tiêu chuẩn để lựa chọn điển hình, trong đó coi trọng về năng lực, uy tín, sự tín nhiệm của tập thể, cán bộ, chiến sĩ đối với điển hình, phát huy dân chủ và tạo sự thống nhất cao trong tập thể khi lựa chọn, bình xét, đề nghị khen thưởng đối với điển hình tiên tiến.

Việc lựa chọn, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thượng tá Nguyễn Kết, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang cho biết: “Để điển hình tiên tiến thực sự là những tấm gương mang ý nghĩa giáo dục, thuyết phục cao, ngoài việc động viên, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo động lực để các điển hình tiên tiến khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, chỉ huy cơ quan luôn chú trọng tạo điều kiện, môi trường để điển hình tiên tiến phát huy tối đa phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm của bản thân. Đi đôi với đó là rèn luyện thử thách để điển hình khẳng định mình trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn như sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; tham gia tuần tra bảo vệ địa bàn; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; phòng, chống dịch bệnh”.

Để thúc đẩy phong trào nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng, phổ biến, học tập, nhân rộng các điển hình đã được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện có chất lượng, với nhiều hình thức phong phú. Nổi bật là các hoạt động tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của điển hình để áp dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ... từ đó đã khơi dậy tinh thần thi đua học tập, noi gương của cán bộ, chiến sĩ, nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang.

Đại tá Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẳng định: “Qua quá trình rèn luyện, từng cá nhân điển hình tiên tiến đã phát huy tốt vai trò nòng cốt  thúc đẩy phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị. Nhiều tập thể, cán bộ, chiến sĩ là điển hình tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý và lựa chọn là điển hình tiên tiến cấp toàn quân, quân khu, thành phố. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua quyết thắng những năm qua đã khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố ý chí quyết tâm, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.