Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền

.

ĐNO - Chiều 11-6, Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học trọng điểm cấp quốc gia mã số KX.04.11/21-25 về bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới tổ chức tọa đàm chuyên đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng, chính quyền - thực trạng vấn đề đặt ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang và Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì.

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang và Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang và Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì tọa đàm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại tọa đàm, Ban Dân vận Quận ủy Ngũ Hành Sơn cho biết, thời gian qua, công tác dân vận, vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành và thực hiện hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Ngũ Hành Sơn; chú trọng tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; luôn bám sát cơ sở, gần dân, sát dân trong tuyền truyền, vận động nhân dân.

Qua đó, các tầng lớp nhân dân đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đồng thuận, ủng hộ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trên địa bàn quận, nhất là trong phòng, chống Covid-19 và trong thực hiện công tác đền bù giải tỏa tại các dự án trọng điểm trên địa bàn quận.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị các cấp; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; sự đồng thuận của nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng cao.

Tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Cao Thị Huyền Trân cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định làm cơ sở cho việc triển khai công tác dân vận, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, trong đó, trọng tâm đã thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời, quận cũng tập trung thực hiện và phát huy tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, chú trọng vai trò, vị trí của người dân trong quá trình tham gia xây dựng, ban hành và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, tháo gỡ các khó khăn nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân ngay từ cơ sở.

Tại tọa đàm, Bí thư các đảng ủy, Trưởng các ban, Bí thư các chi bộ khu dân cư tập trung thảo luận, làm rõ những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời đề xuất một số giải pháp, cách làm hay; kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền...

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.
.