Thông báo về hạn cuối nhận bài dự thi viết 'Đà Nẵng ngày mới'

Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Đà Nẵng ngày mới” trân trọng cảm ơn sự hưởng ứng tích cực tham gia cuộc thi của quý tác giả thời gian qua.

Để phù hợp với tình hình thực tế tổng thể các hoạt động chào mừng 25 năm ngày thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2022) của thành phố, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết “Đà Nẵng ngày mới” vào cuối tháng 12-2021. Theo đó, thời gian nhận bài dự thi sẽ kết thúc vào ngày 24-12-2021 (thay vì ngày 31-12-2021 theo kế hoạch đã ban hành).

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý độc giả, tác giả tham gia dự thi.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

;
;
.
.
.
.