Thông cáo báo chí kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 6-11-2019 của Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây gọi là Đại hội) trong 3 ngày, từ ngày 20-10 đến ngày 22-10-2020  tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.

I. Diễn biến Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

1. Phiên trù bị (từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 20-10-2020)

Đại hội đã tiến hành thực hiện các công việc: bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 11 đồng chí, Đoàn thư ký Đại hội gồm 03 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy của Đại hội và phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo quá trình chuẩn bị, góp ý Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết thúc phiên trù bị Đại hội, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ban Thường Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương dừng tất cả các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay, trong đó có các chương trình văn hóa, văn nghệ và nhiều hoạt động khác; dành nguồn kinh phí này để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, tại phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, với số tiền 143.260.000 đồng. Phiên trù bị kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày. Trước khi Phiên trù bị diễn ra, sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo thành phố, Trưởng đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố.

2. Phiên chính thức diễn ra trong 2 ngày (từ 7 giờ 30 phút ngày 21 đến 16 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10 năm 2020).

Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua; 349 đại biểu được triệu tập thay mặt cho 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có mặt đầy đủ tham dự Đại hội. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XXI thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXI trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội; Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên chủ tịch, phó chủ tịch UBND, HĐND thành phố, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đã về dự đại hội và chung vui với Đảng bộ; các phóng viên báo chí Trung ương, địa phương đến dự, đưa tin về đại hội. Đặc biệt, có 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 60.000 đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố có mặt tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đã phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Đại hội. Đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần lưu tâm, chú ý nhất trên các lĩnh vực, những vấn đề mà thành phố Đà Nẵng phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp quyết liệt cần khắc phục trong thời gian tới. Phó Thủ tướng chỉ rõ và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ tới để Đại hội hoàn thiện Nghị quyết, Chương trình thực hiện Nghị quyết, xây dựng đường lối phát triển thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tới đúng những định hướng mà Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị đã xác định. Phó Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chỉ đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đủ đức, đủ tài, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân thành phố để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII và chọn những đại biểu xứng đáng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tăng tốc thực hiện các đột phá chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm, Đà Nẵng nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy khóa XXII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tại Đại hội, có 20 ý kiến phát biểu tham luận trực tiếp trên tổng số 36 tham luận gửi về Đại hội.

3. Phiên bế mạc Đại hội diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút chiều 22 tháng 10 năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến dự và chúc mừng Đại hội. Tại phiên Bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII đã ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Kết quả bầu cử

- Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí, trong đó tái cử 33 đồng chí; tham gia lần đầu 18 đồng chí. Cán bộ nữ 11 đồng chí, đạt tỉ lệ 21,56%; Cán bộ trẻ 6 đồng chí, đạt tỉ lệ 11,76%.

- Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII đã tiến hành bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ.

- Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXII gồm 10 đồng chí.

- Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết

2. Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội khẳng định: Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Cơ bản là thành phố giữ được ổn định, nhân dân đồng thuận, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Đặc biệt, trước những khó khăn, thách thức mới, thành phố đã kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, quyết tâm khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vừa tập trung giải quyết những vấn đề có tính cơ bản, bền vững; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ từng bước các vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là thời điểm sau Thông báo số 292-TB/UBKTTW ngày 21/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Nhờ đó, kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chất lượng tăng trưởng một số mặt được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng; các chỉ số về tính hấp dẫn, tính cạnh tranh địa phương, chỉ số phát triển con người được duy trì trong nhóm các địa phương dẫn đầu của cả nước.

Đặc biệt, thành phố đã nỗ lực, bình tĩnh, quyết tâm và có nhiều biện pháp sáng tạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế và đảm bảo đời sống nhân dân.

Với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới.

3. Đại hội thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố với 7 chương trình cụ thể trên các mặt, lĩnh vực công tác.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI tổng kết, đánh giá nghiêm túc việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XXI và đề ra phương hướng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tin tưởng với truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy phẩm chất anh hùng, tự lực, tự cường, toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

 

;
;
.
.
.
.
.