CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống (*)

.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã xác định chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Đồng chí NGUYỄN VĂN QUẢNG, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI
Đồng chí NGUYỄN VĂN QUẢNG, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào thời điểm đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 23 năm thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những hạn chế nội tại ở đầu nhiệm kỳ và dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường ở năm cuối của nhiệm kỳ, đã ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và đời sống nhân dân thành phố.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với truyền thống cách mạng kiên cường, đã đoàn kết, bản lĩnh, vượt qua khó khăn; khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng và Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ là:

Thứ nhất, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng thực hiện toàn diện 10 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; đặc biệt, đã nghiêm túc khắc phục các sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận kiểm tra, thanh tra của Trung ương. Từ đó, công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức có nhiều chuyển biến tích cực.

Đã nghiêm túc triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới, trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện kịp thời.

Tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng về chất lượng, không chạy theo số lượng. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cán bộ được chú trọng thực hiện, nhất là tập trung rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ; ban hành và triển khai các đề án về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố; phát triển và tạo nguồn cán bộ các cấp, đặc biệt là các đề án về cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và nâng cao chất lượng, tập trung vào các vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với trách nhiệm người đứng đầu.

Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt. Nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp được tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Đặc biệt, thông qua việc xử lý các vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng, trong đó có trách nhiệm của một số cán bộ nguyên lãnh đạo thành phố, đã có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.
Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới, bám sát và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

Thứ hai, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các văn kiện trên có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển thành phố nhanh và bền vững trong thời gian đến.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh đạt kết quả tích cực. Đến nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện có hiệu quả; 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 3 và 4. Nhiều năm liền, thành phố giữ vững thứ hạng cao về các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Cải cách hành chính, Sẵn sàng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ ba, công tác vận động quần chúng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai có hiệu quả và trở thành hoạt động thường xuyên. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội được phát huy thực hiện tốt. Nhờ đó, đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở, tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Thứ tư, kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn được chú trọng phát triển. Kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2019 là khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 7,5%/năm, gấp 1,5 lần năm 2015; Tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người ước đạt hơn 95 triệu đồng (tương đương gần 4.100 USD), đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đề ra. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước giảm 9,3% so với năm 2019, dẫn đến tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 4%/năm.

Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng định hướng với tỷ trọng dịch vụ 65%; công nghiệp - xây dựng 22,3%; nông nghiệp 2,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,4%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tăng 5,5%/năm, cơ cấu nguồn thu chuyển dịch theo hướng bền vững hơn.

Thứ năm, thành phố đã tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đề ra, trong đó:

Việc thực hiện đột phá thứ nhất về phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch đạt nhiều kết quả, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp trở thành sản phẩm du lịch chủ lực; tổ chức nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Số lượt khách lưu trú tăng trên 10%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2015-2020 ước tăng 5,2%/năm.

Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định; thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin có nhiều khởi sắc. Thành phố đã đầu tư hoàn thành cơ bản hạ tầng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; đưa vào hoạt động Khu công nghệ thông tin giai đoạn 1, tiếp tục khởi công Khu Công viên phần mềm số 2.

Kinh tế biển và cảng biển có bước phát triển, thành phố đã hoàn thành dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2; hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu để trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định; ban hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngành nông nghiệp được tái cơ cấu sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sản xuất hữu cơ, phát triển sản phẩm có thế mạnh và đặc trưng địa phương nhằm phục vụ nhu cầu đô thị và du lịch. Giá trị nông nghiệp ước tăng 3,2%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, 12 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu; tỷ lệ che phủ rừng của thành phố hiện nay đạt 47% ( cao hơn bình quân cả nước là 42%).

Việc thực hiện đột phá thứ hai về xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị được triển khai đồng bộ, có trọng điểm. Thành ủy đã ban hành Kết luận số 171 về các dự án mang tính động lực, trọng điểm. Trên cơ sở đó, nhiều công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được xây dựng, nâng cấp và cải thiện, diện mạo đô thị có bước phát triển mới, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân và vì sự phát triển bền vững của thành phố. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách thành phố giai đoạn 2015-2020 đạt 43.500 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường đạt kết quả tích cực. Các dự án trọng điểm về môi trường, cấp thoát nước, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được ưu tiên triển khai. Hệ thống cấp nước khu vực đô thị đạt trên 97%, khu vực nông thôn đạt trên 70%; công tác thu gom chất thải rắn trong đô thị đạt trên 95%; diện tích cây xanh đô thị đạt khoảng 7,5m2/người. Các điểm nóng về ô nhiễm môi trường được tập trung xử lý, cải thiện đáng kể.

Việc thực hiện đột phá thứ ba về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bước đầu mang lại hiệu quả, tạo sự chuyển biến về chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những cán bộ được đào tạo đã phát huy năng lực, sở trường, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề được củng cố phát triển, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Quy mô đào tạo nghề vượt kế hoạch với 57.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 55%.

Thứ sáu, thành phố thực hiện linh hoạt, đồng bộ các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 3 năm liên tiếp từ 2018 đến 2020, thành phố triển khai có hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; nhờ đó, môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, nhất là sau thành công của các sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Diễn đàn đầu tư 2017, Tọa đàm mùa Xuân 2018, 2019, góp phần quan trọng vào quảng bá hình ảnh thành phố, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Trong giai đoạn 2016-2020, đã thu hút được hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, gần 1,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; so với năm 2015, số lượng doanh nghiệp tăng gấp hai lần và số vốn tăng gấp ba lần. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 3,7%/năm, riêng năm 2020 ước đạt gần 38 ngàn tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015; năm 2020 tỷ trọng vốn đầu tư phát triển chiếm 35% tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn.

Thứ bảy, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị được thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương, như: Thông báo số 331 để tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch và cụ thể hóa thực hiện các công trình, dự án được dư luận quan tâm, như: mở đường xuống biển, đầu tư xây dựng một số công viên, điều chỉnh một số dự án được người dân đồng tình, doanh nghiệp ủng hộ, nhằm thực hiện chủ trương nhất quán, xuyên suốt, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển hài hòa của doanh nghiệp. Đặc biệt, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.

Thứ tám, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt nhiều tiến bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử được xếp hạng, đầu tư trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở được triển khai theo quy hoạch và bước đầu phát huy hiệu quả hoạt động. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn, mang tầm quốc gia, quốc tế được tổ chức thường niên, góp phần nâng cao vị thế và quảng bá hình ảnh thành phố.

5 năm qua, thành phố xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, khang trang.Ảnh: KIM LIÊN
5 năm qua, thành phố xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, khang trang.Ảnh: KIM LIÊN

Kế thừa và phát huy thành quả của Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Thành ủy ban hành và triển khai đồng bộ Chương trình “Thành phố 4 an” đạt nhiều kết quả tích cực, hướng đến xây dựng thành phố “đáng sống”. Công tác giảm nghèo theo chuẩn thành phố về đích trước 2 năm giai đoạn 2016-2020. Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng chung cư, nhà ở xã hội; kêu gọi xã hội hóa, khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp và ký túc xá sinh viên.

Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao với nhiều đổi mới trong quản lý, dạy và học. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng; dịch vụ y tế chuyên sâu phát triển với các mô hình bệnh viện vệ tinh, từng bước hội nhập với cả nước và khu vực. Tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ, gắn kết công tác nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh; đến năm 2020, tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 40%; tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị công nghệ đạt 20%.

Thứ chín, công tác quốc phòng - an ninh được triển khai hiệu quả, giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố; đã xây dựng được hải đội dân quân thường trực nhằm tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai toàn diện, quyết liệt. Việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét. Cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp được thực hiện có hiệu quả.

Thứ mười, vào năm cuối của nhiệm kỳ, thành phố đã nỗ lực, quyết tâm với nhiều biện pháp quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đợt bùng phát thứ 2 vào cuối tháng 7-2020; đồng thời, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa nỗ lực duy trì, sớm khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân và có đủ khả năng duy trì được các hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân trong điều kiện bình thường mới.

5 bài học kinh nghiệm

Quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm sau:

Một là, cần hết sức coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục những thiếu sót, vi phạm ngay từ đầu.

Hai là, phải phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đặc biệt, sau những sai lầm, khuyết điểm được chỉ ra, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, lắng nghe ý kiến của nhân dân để vượt qua khó khăn, thách thức.

Ba là, kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu.

Bốn là, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng phải thực sự là điểm đến tin cậy, an toàn, thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Năm là, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và các địa phương bạn, kiên trì, chủ động đề xuất các chủ trương, chính sách tạo động lực cho sự phát triển của thành phố.

Từ những kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố xác định bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo thành phố sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thách thức trong việc tìm kiếm, khai thác và tạo động lực mới cho sự phát triển, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; việc thực hiện vai trò đầu tàu kết nối trong nước và hội nhập quốc tế; những thách thức khó khăn của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19, sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt trong những năm đầu của nhiệm kỳ. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình ra Đại hội những nội dung cơ bản như sau:

Về chủ đề đại hội: Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

Về phương châm thực hành: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động.

Về mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Về tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Về 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là: Thứ nhất, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững. Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Thứ ba, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung thực hiện tốt, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức. Hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư.

Xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; phấn đấu hình thành chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh. Triển khai có hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền đô thị gắn với lãnh đạo tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đổi mới, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố, nhất là giám sát hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp theo mô hình chính quyền đô thị.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết và vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Tích cực vận động nhân dân hưởng ứng các chủ trương, chính sách của thành phố, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Về phát triển kinh tế - xã hội:

Đẩy nhanh và thực hiện thực chất, có hiệu quả tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Duy trì hợp lý cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp đảm bảo phát triển bền vững, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế để phát triển các mô hình kinh tế mới có ứng dụng công nghệ số, với 3 trụ cột: Thứ nhất, phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng lớn, phát huy thế mạnh về du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu quốc tế.

Thứ hai, phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và nền kinh tế số.

Thứ ba, tiếp tục đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển, gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo; phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị và du lịch, gắn với cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. Trong đó, tập trung ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị.

Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thi hành án và các dự án vướng mắc kéo dài nhiều năm, nhằm tạo ra các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác liên kết, hợp tác phát triển vùng.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với Quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Mở rộng không gian và phát triển các khu đô thị mới về hướng tây, tây bắc theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh. Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính một số quận, phường để tạo dư địa phát triển. Thực hiện thí điểm tái thiết đô thị ở một số khu vực quận Hải Châu, Thanh Khê.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, động lực theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026, nhất là hoàn thành đường vành đai phía tây, mở rộng quốc lộ 14B, Xây dựng bến cảng Liên Chiểu - giai đoạn 1; mở rộng nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và nhiều công trình quan trọng khác.

Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo sự bứt phá về năng suất lao động và sức cạnh tranh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ưu tiên nguồn lực, hợp tác quốc tế về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoàn thành xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghệ thông tin và du lịch; phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm.

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người Đà Nẵng, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao... Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phối hợp triển khai dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng. Nâng cao chất lượng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, năng lực kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; đầu tư mở rộng các bệnh viện chuyên sâu của thành phố.

Đẩy mạnh đầu tư phát triển văn hóa, văn học - nghệ thuật; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giàu tính nhân văn, bền vững. Hoàn thành tu bổ, phục hồi và tôn tạo các di tích lịch sử như: Thành Điện Hải - giai đoạn 2; Bảo tàng Đà Nẵng; xây dựng Trung tâm văn hóa thành phố. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chuẩn chất lượng các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ven biển vững chắc. Tăng cường quản lý các dự án có yếu tố nước ngoài, nhất là các vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Bảo đảm chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường năng lực giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân đối với các cơ quan tư pháp và cán bộ tư pháp. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; xây dựng thành phố là điểm đến thực sự tin cậy, an toàn, thân thiện.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

Phấn đấu hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giảm dần số tổ chức Đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật; số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm đạt từ 2,5 - 3% so với số lượng đảng viên đầu năm.

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 9-10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD; cơ cấu kinh tế: Dịch vụ từ 63- 65%; công nghiệp - xây dựng từ 23 - 25%; nông nghiệp từ 1 - 2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm từ 11 - 12%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 9 - 10%; thu ngân sách tăng bình quân từ 7 - 10%.
Tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,4%; không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố. Đến năm 2025, 90% nước thải sinh hoạt đô thị, 100% nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý.

Tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI
tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025,
do đồng chí
NGUYỄN VĂN QUẢNG, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI trình bày

___________________________________________________

(*) Tít bài do Báo Đà Nẵng đặt

;
;
.
.
.
.
.