Lực lượng mật vụ- "Lá chắn sống" của Tổng thống Hoa Kỳ

 Mật vụ bảo vệ tổng thống Hoa Kỳ luôn thu hút sự quan tâm bởi những hình ảnh mà họ thể hiện khắp nơi, nhưng ít ai biết họ sẵn sàng hy sinh vì yếu nhân.

Theo VOV

;
;
.
.
.
.