Cách ôn tập hiệu quả để thi môn lịch sử vào lớp 10

Phạm vi kiến thức để thi môn lịch sử nằm gọn trong chương trình lớp 9 với số lượng 40 câu nên câu hỏi trong đề thi có mặt ở mọi chuyên đề, bài học mà học sinh được học phần lịch sử thế giới (1945-2000) và lịch sử Việt Nam (1919-2000).

 Theo HNMO

;
;
.
.
.
.