Triển khai 16 điểm bán bình ổn giá thịt heo dịp Tết Nguyên đán

ĐNO - Danh sách các điểm bán thịt heo bình ổn giá trên địa bàn thành phố Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Đồ họa: MAI ANH 

;
;
.
.
.
.