Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

ĐNO - Từ 12-5, Cổng dịch vụ công quốc gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 một số dịch vụ công.

Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng liên thông điện tử việc xác nhận, xét duyệt, thẩm định giữa các cơ quan nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp.

 Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.