Điều cần biết về hiến huyết tương cho bệnh nhân Covid-19

ĐNO -  Hiện nay rất nhiều người quan tâm đến thông tin Bộ Y tế kêu gọi người đã khỏi Covid-19 hiến huyết tương phục vụ điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 , góp sức nhỏ bé để chung tay chống dịch bệnh. Sau đây là những thông tin hữu ích giúp chúng ta hiểu rõ về việc hiến huyết tương cho bệnh nhân Covid-19. 

 


Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.