Công tác cải cách hành chính nhiệm kỳ 2015-2020 đạt nhiều kết quả tích cực

ĐNO - Với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác cải cách hành chính của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa Đà Nẵng nhiều năm xếp thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng chỉ số. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Đồ họa: MAI ANH - THU HOA 

;
;
.
.
.
.