Tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1-7-2021

ĐNO - Tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức trợ cấp xã hội hằng tháng mới áp dụng từ ngày 1-7-2021 với nhiều đối tượng. Theo đó, nhiều người được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ thời điểm này.

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.