Kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố

ĐNO - Ngày 5-9, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 3-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.