Đi chợ an toàn trong mùa dịch

ĐNO - Sở Công thương thành phố cho biết đã xây dựng phương án về hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn sau 8 giờ ngày 5-9. Đ giữ an toàn cho bản thân và gia đình trong tình hình Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khi đi chợ và đi chợ về, người dân cần lưu ý các nội dung sau. 

 

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.