Điều kiện, tiêu chuẩn đối với hành khách đi máy bay

ĐNO - Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Quy định áp dụng trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ ngày 10-10 đến ngày 20-10-2021.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.