Hướng dẫn giáo viên, học sinh thủ tục trở về thành phố

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về Đà Nẵng đợt 1 để triển khai các hoạt động dạy học trực tiếp khi tình hình Covid-19 trên địa thành phố được kiểm soát.

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.