Cách hạn chế vi khuẩn kháng thuốc

ĐNO - Hiện nay, vi khuẩn đề kháng với kháng sinh gia tăng do tình trạng sử dụng kháng sinh tùy tiện. Trên cơ sở dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo để hạn chế vi khuẩn kháng thuốc.

Đồ họa: THANH HUYỀN - H.N

;
;
.
.
.
.