Hướng dẫn cách ly tại nhà đối với F1, F2, F liên quan

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành công văn về việc cập nhật biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với các trường hợp bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và F1, F2, F liên quan.

Nội dung: THIÊN DUYÊN - Đồ họa: MAI ANH 

;
;
.
.
.
.