Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm năm 2022

ĐNO - Với 100% đại biểu biểu quyết tán thành tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, có những chỉ số nổi bật trên nhiều lĩnh vực. 

chitieuKTXH2022.jpg

Đồ họa: MAI ANH - H.N

;
;
.
.
.
.