Những điều cần biết về định danh điện tử

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Trong đó, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị sử dụng tương đương căn cước công dân.

Nội dung: MAI QUẾ - Đồ họa: MAI ANH 

;
;
.
.
.
.