8 tháng, FDI cả nước đạt gần 16,8 tỷ USD

ĐNO - Tính đến ngày 20-8, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trên cả nước đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Đồ họa: QUỐC CƯỜNG - P. TRÀ 

;
;
.
.
.
.