Kinh tế số đóng góp khoảng 14,26% vào GDP Việt Nam năm 2022

ĐNO - Năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước.

Đồ họa: QUỐC CƯỜNG - P.TRÀ

 

;
;
.
.
.
.