Quy định mới về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 1-1-2023

ĐNO - Nghị định số 104/2022/NĐ-CP mới ban hành bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực như: bảo hiểm y tế, tạo việc làm, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… Quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2023.

 

 Đồ họa: QUỐC CƯỜNG - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.