Thuê bao di động sai thông tin sẽ bị khóa liên lạc

ĐNO - Đến ngày 31-3, tất cả các thuê bao di động đang hoạt động phải đảm bảo thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những trường hợp không chuẩn hóa sẽ bị khóa thuê bao.

Đồ họa: MAI ANH - P.T

;
;
.
.
.
.