Infographic - Những đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2023

ĐNO - Từ ngày 1-7-2023, có 9 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng.

Đồ họa: QUANG THẢO - B.T

;
;
.
.
.
.