Infographic - Chính sách hiệu lực tháng 7-2023

ĐNO - Bước sang tháng 7-2023, nhiều chính sách mới về tiền lương, biên chế, nhân sự, phí,... sẽ có hiệu lực. Cụ thể như từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng, chính sách tinh giản biên chế, mức thu phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là 60.000 đồng/bộ...

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.