Infographic - 6 lợi ích nổi bật của tài khoản định danh điện tử

ĐNO - Tài khoản định danh điện tử được coi là công cụ giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử một cách an toàn, thuận lợi và nhanh chóng. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật của tài khoản định danh điện tử.

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.