Infographic: Chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng

ĐNO - Hiện nay, thời tiết đang vào mùa nắng nóng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau để chủ động phòng bệnh trong mùa nắng nóng

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.