Infographic: Nguy cơ biến đổi khí hậu ảnh hưởng tương lai nhân loại

ĐNO - Các hiện tượng thời tiết cực đoan đang quét sạch mùa màng, gây tổn thất cho ngành chăn nuôi và hệ sinh thái, khiến các cộng đồng gặp khó khăn trong việc tái thiết và tự túc trong cuộc sống.

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.