Infographic - Chương trình giải trí, thể thao có tính bạo lực phải phân loại từ ngày 15-8

ĐNO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh truyền hình hướng dẫn bổ sung các quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP. Theo đó, các chương trình giải trí, trình thể thao về các bộ môn thể thao mạo hiểm, thể thao đối kháng, võ thuật, có tính bạo lực, nguy hiểm là các chương trình phải được thực hiện phân loại và dán nhãn mức phân loại.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.