Infographic - Đà Nẵng dẫn đầu xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2022

ĐNO - Theo báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu về chỉ số Chuyển đổi số. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng này.

 Q.THẢO - BT

;
;
.
.
.
.