Covid-19: Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người gặp khó khăn

.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phương án, tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Giao diện Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Giao diện Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ngày 10-4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghiên cứu, tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu phương án, tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm kịp thời, đáp ứng đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Vietnam+

 

;
;
.
.
.
.
.