Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố

.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết, để thực hiện hiệu quả chương trình, chính sách phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng năm 2022 và những năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi đề xuất nội dung, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các đề xuất tập trung nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 về quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, một đơn vị đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ được hỗ trợ 15 - 60 triệu đồng tùy trường hợp. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận đề xuất thường xuyên trong năm.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đang tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021. Cụ thể: nghiên cứu và chế tạo thiết bị thông minh phục vụ lựa chọn thực phẩm sạch tại thành phố Đà Nẵng; nghiên cứu hiện trạng, phân bổ quần thể linh trưởng tại bán đảo Sơn Trà nhằm đánh giá tổng quan về mức độ cân bằng sinh thái, đưa ra các giải pháp quản lý, bảo tồn phù hợp; nghiên cứu tình trạng tiền ung thư cổ tử cung ở phụ nữ 30-60 tuổi và xây dựng, đề xuất một số giải pháp can thiệp, ứng dụng quản lý làm giảm ung thư cổ tử cung tại thành phố Đà Nẵng.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết ngày 11-2-2022. Thông tin chi tiết liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu).

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.