Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý doanh nghiệp

.

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý doanh nghiệp sẽ do Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố) phối hợp Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức vào ngày 30-6 tới.

Trong chương trình, chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu tổng quát về xu hướng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh để kiến tạo mô hình kinh doanh số...

Bên cạnh đó, đại diện một số tập đoàn sẽ trình bày các nội dung chuyên sâu, thực tế áp dụng công nghệ số trong hoạt động điều hành doanh nghiệp.

CAO TÀI

;
;
.
.
.
.
.