Hải quan cần đổi mới sáng tạo hơn nữa trong hỗ trợ doanh nghiệp

.

ĐNO - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại hội nghị Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp do Cục Hải quan Đà Nẵng tổ chức sáng 24-11.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.Q
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.Q

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá, đây là sự kiện thường niên cần thiết, hướng đến mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa hải quan và doanh nghiệp cùng thực hiện tốt chính sách tài chính Nhà nước, thuế, hải quan.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Nền kinh tế trong nước nói chung và của thành phố nói riêng tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn lớn, nhất là trong các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, việc ngành hải quan thành phố đưa ra nhiều giải pháp, hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói riêng là kịp thời.

Trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, còn cơ quan hải quan phải đối mặt về sự gia tăng về khối lượng công việc cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nguồn nhân lực thì hạn chế, trong khi vẫn phải đảm bảo cân bằng giữa tạo thuận lợi thương mại và kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Điều này yêu cầu cơ quan hải quan phải có phương pháp quản lý hải quan hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Cục Hải quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường đổi mới sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và thúc đẩy quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tập trung mọi nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ chính và định hướng một số hoạt động để công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh hướng tớ chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và các bên liên quan nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phối kết hợp với cơ quan hải quan nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục phát triển, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong thời gian đến.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, Cục Hải quan tăng cường tổ chức các hội nghị tham vấn, đối thoại để phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật và kịp thời giải đáp vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Đến nay, Cục Hải quan đã tổ chức 11 hội nghị đối thoại theo hình thức trực tuyến và trực tiếp (trong đó 1 hội nghị cấp cục, 10 hội nghị cấp chi cục) với sự tham gia của 244 doanh nghiệp và giải đáp 93 vướng mắc phát sinh.

Tỷ lệ giải đáp vướng mắc, hướng dẫn doanh nghiệp đạt 100% và không còn tồn vướng mắc, kiến nghị nào của doanh nghiệp chưa được giải quyết.

Tại hội nghị đã lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về thủ tục hải quan, chính sách quản lý hàng hóa, xuất xứ, phân loại hàng hóa, quản lý chuyên ngành, lỗi khai báo trên hệ thống cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không, điều kiện tham gia doanh nghiệp tuân thủ…

Đại diện Tổng cục Hải quan trao 5 giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp là thành viên chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, gồm: Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẫng, Công ty TNHH - Tổng Công ty Sông Thu, Công ty CP 28 Đà Nẵng, Công ty CP Điện Trường Giang, Công ty TNHH Niwa Foundry Việt Nam.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.
.